Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach

Szanowni Rodzice!

29 marca 2021

Informujemy, że w okresie, w którym czasowo zostało ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty istnieje możliwość przekazywania porcji owoców i warzyw oraz  mleka z Programu dla szkół- MEiN, ( które do tej pory dzieci  otrzymywały w szkole),  rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do klas  IV – V uczących się zdalnie.

Informujemy, że w okresie, w którym czasowo zostało ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty istnieje możliwość przekazywania porcji owoców i warzyw oraz  mleka z Programu dla szkół- MEiN, ( które do tej pory dzieci  otrzymywały w szkole),  rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do klas  IV – V uczących się zdalnie.

Przekazywanie produktów odbywać  się będzie pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, dyrektorowi szkoły podstawowej oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw
lub mleka oraz udostępnienia ich dzieciom .

Oświadczenie sporządza się na formularzu udostępnionym  w pliku. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie na pocztę szkolną zomok@pspmokobody.edu.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.  Termin składania oświadczenia  do  poniedziałku 15.02.2021.

Dla osób, które złożą oświadczenie, odbiór produktów odbywał się będzie w szkole we wtorek i czwartek od godz. 9.00 do godz. 12.00. Stosowny harmonogram przekażemy zainteresowanym.

 

W pliku dołączamy oświadczenie do wypełnienia.

Pliki do pobrania