Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach

KONKURS FOTOGRAFICZNY

29 marca 2021

Tematem pracy jest przedstawienie na fotografii „Pierwszych oznak wiosny”.

Zadaniem uczestników będzie uchwycić na fotografii  najciekawsze momenty,

przedstawiające budzącą się do życia przyrodę.

 

Prace należy przesłać  w terminie do 06.04.2021 r.

na adrez email magdagorecka1@wp.pl lub osa_20@o2.pl

 

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców z oddziałów przedszkolnych i uczniów z klas I-III.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną fotografię.

3. Fotografie powinny zawierać informacje zamieszczone w mailu:

- tytuł pracy

- imię i nazwisko, klasę

4. Kryterium oceny będą:

- trafność i poprawność ukazania tematu pracy

- jakość wykonania (kadr, oświetlenie, ostrość)

- oryginalność i pomysłowość

5. Regulamin na stronie internetowej przedszkola i szkoły

 

Organizator

Magda Górecka

Ewelina Krzymowska