RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Efekty kształcenia /dokumenty

-Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej 2017/18

-Program Profilaktyczno-Wychowawczy dla klas I-III 2017/18

-Szkolny Program Wychowawczy 2016/17

-Szkolny Program Profilaktyki 2016/17

-Zmiany w ustawie o systemie oświaty w 2016/17

-Dni wolne w roku szkolnym 2016/17

-Raport członków szkolnego zespołu ewaluacyjnego- obszaru: „Wykorzystywanie zasobów szkoły oraz   środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”.

inne dokumenty

główna strona

Efekty kształcenia...

Szkoła od początku swego istnienia dążyła i dąży do podnoszenia poziomu nauczania, rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów, podnoszenia efektywność nauczania. Szkoła dąży systematyczdo doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania poszerzania wiedzy poprzez studiowanie, udział w zajęciach koleżeńskich i kursach nowatorów organizowanych przez ODN. Wynikiem tego - w poprzednich latach - był wzrost liczby uczniów kontynuujących naukę w szkołach średnich takich jak: LO, LZ, Technikum. Obecnie uczniowie kontynuują naukę w Gimnazjum.

 

Wraz z podnoszeniem, kwalifikacji przez nauczycieli, wzrostem pomocy nauczyciele stosowali różnorodne metody pracy z wykorzystaniem środków audio-wizualnych, naturalnych i sztucznych okazów. Obecnie nauczyciele starają się tak prowadzić lekcje, by aktywny był w niej uczeń. Stosują więc metody: problemowe, poszukujące, badawcze z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i tu między innymi wykorzystują komputery dostępne w sali komputerowej. Lekcje są ciekawe i atrakcyjne. Różnorodność form pracy (grupowa, indywidualna, zbiorowa) pozwala osiągnąć lepsze wyniki nauczania. Dużą rolę w nauczaniu odgrywa praca wyrównawcza, zwłaszcza w klasach młodszych. Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy z uczniami uwzględniając zarówno poziom ogółu, jak i jednostki. Starania nauczycieli wspomagane są przez rodziców. Współpracują oni z nauczycielami, interesują się postępami w nauce swego dziecka.

 

Szkoła może się poszczycić dużymi osiągnięciami:

Duże sukcesy plastyczne na poziomie konkursów powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. kliknij

Więcej…