RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Zagrożenia w Internecie

EPIDEMIA...

Zagrożenia wynikające z małej kontroli lub jej braku przez rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży korzystających z komputera-Internetu

Od wielu już lat, komputery i łatwy dostęp do Internetu odgrywa ważną rolę w pracy, szkole, w życiu wszystkich domowników, a w szczególności dzieci i młodzieży. Światowa sieć komputerowa daje nieograniczone możliwości zdobywania informacji, komunikacji z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych, zamawiana i kupowania wszelkich usług – staje się ogromną wygodą, oszczędnością czasu i pieniędzy. Pewne jest zatem, że Internet przynosi nam sporo korzyści …

Internet to również zagrożenia (psychiczne, fizyczne, społeczne, moralne, intelektualne), a w rękach dzieci, które nie mają jeszcze odpowiedniej wiedzy na temat pokus, zagrożeń, ich przewidywania i radzenia sobie z nimi- staje się ogromnym problemem.

Zagrożenia

1. Korzystanie przez dzieci z gier komputerowych pełnych przemocy, brutalnych scen, zabijania ludzi i zwierząt, powoduje nieodwracalne zmiany w rozwoju osobowości dzieci. Wywołują poczucie przygnębienia, rozdrażnienie, dziecko staje się niewrażliwie, nieczułe, wzrasta poziom agresji i maleje poczucie winy podczas agresywnych zachowań, wykazuje brak poczucia krzywdy. Dziecko dąży do celu poprzez brutalne postawy, niekontrolowaną agresję, wykazuje podniesienie gotowości do stosowania przemocy, aprobuje przemoc, przenosi ją na własne podwórko, klasę i życie. Niepożądane wzorce z gier komputerowych kumulują się w psychice dziecka wywołując ogromne zmiany i trwały w niej ślad.

2. Uzależnienie od komputera -Internetu zaciera granicę między rzeczywistością, prawdą realną a wirtualną tj. na ekranie monitora.

3.Uzależnieni od Internetu utrzymują relacje z innymi ludźmi tylko poprzez sieć, nie szukają związków z innymi ludźmi - szybko zastępuje je urządzenie, zaczynają mieć do niego stosunek emocjonalny.

- nie potrafią już normalnie komunikować się z innymi ludźmi, nie wychodzą z domu, jedzą przy klawiaturze, nie interesuje ich inna rozrywka, sport, zabawa, spotkania z rówieśnikami, zaniedbują obowiązki szkolne i domowe, są z dala od prawdziwego zewnętrznego świata.

4. Internetowe rozmowy, m.in. popularne czaty cieszą się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży gdyż łatwo w nich zachować anonimowość, bez trudu podszyć się za kogoś kim się nie jest, w związku z tym można tu ukryć swoje wady i kompleksy.

- wirtualna komunikacja stwarza więc jeszcze większe bariery i blokady w kontaktach z drugim człowiekiem w „realu” (realizm, realnie, w rzeczywisty sposób)

- rozmowa internetowa jest uboga, niepełna, pozbawiona bezpośredniego kontaktu z rozmówcą, mimiki twarzy, intonacji głosu, mowy ciała (gestykulacja, spojrzenia)

- długie korzystanie z sieci u niektórych osób zwiększa ryzyko depresji, gdy kontakty z rówieśnikami są nieustannie ograniczone do tej metody

Więcej…