RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Galerie-laureaci z plastyki

Rozwijaniem zdolności plastycznych, wyobraźni i poczuciem piękna w naszej szkole zajmuje się mgr Sławomir Weśniuk, absolwent UMCS w Lublinie (wychowanie plastyczne - grafika). Od 1982 r. do dzisiaj prowadzi zajęcia plastyczne (lekcje, kolo plastyczne, zajęcia pozalekcyjne) w terminie dogodnym chętnym dzieciom).

Główne cele kształcenia plastycznego to:

  • Kształtowanie postaw do wrażliwego i właściwego odbioru dzieł sztuki (architektura, rzeźba, malarstwo, grafika) i wiadomości z zakresu historii rozwoju sztuki,

  • Rozumienie piękna w codziennym otoczeniu, przyrodzie,

  • Poznawanie różnorodnych technik plastycznych,

  • Prezentowanie  dziecięcych wytworów plastycznych na wystawach szkolnych, środowiskowych

  • Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Ośrodki Kultury (gminne, powiatowe,  wojewódzkie, krajowe i  międzynarodowe),

  • Posługiwanie się zdobytymi umiejętnościami w praktyce.

Szkoła może poszczycić się wieloma  laureatami konkursów plastycznych.

Dotychczasowi laureaci z plastyki...(tabela)

Więcej…