RODO

Pedagog szkolny

Świetlica

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

STATUT SZKOŁY

Załącznik nr 1 do uchwały RADY GMINY W MOKOBODACH Nr XXI/131/2001 z dnia 30.04.2001.

S T A T U T

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II

w Zespole Oświatowym w Mokobodach

strona główna

inne dokumenty

 

 

główna strona