RODO

Pedagog szkolny

Świetlica

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Nauczyciele - rok szkolny 2018/19


Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot
1 mgr Danuta Piwowarska
matematyka
2 mgr Izabela Chojecka
dyrektor szkołyprzyroda
3 mgr Maria Bednarczyk
świetlica- wychowawca
4 mgr Gabriela Kalita
j. polski
5 mgr Daniel Kacprowski matematyka (zw.lek.)
6 mgr Urszula Michalak j. angielski
7 mgr Krzysztof Rowicki
wychowanie fizyczne
8 mgr Sławomir Weśniuk plastyka, zaj.techniczne (zw.lek.)
9 mgr Barbara Grzybowska religia
10 mgr Urszula Kalata biblioteka
11 mgr Anna Bojar
geografia
12 mgr Kamila Cołoś
nauczyciel wspomagający
13 mgr Wiesława Wysocka edukacja wczesnoszkolna
14 mgr Hanna Dębska edukacja wczesnoszkolna
15 mgr Justyna Fic edukacja wczesnoszkolna
16 mgr Mirosława Soszyńska edukacja wczesnoszkolna
17 mgr Aneta Księżopolska
nauczyciel wspomagający
18 mgr Andrzej Kunowski
w-f, świetlica- wychowawca
19 mgr Bożena Polkowska edukacja wczesnoszkolna
20 mgr Aldona Nicewicz pedagog szkolny
21 mgr Paulina Horabik logopeda
22 mgr Ks.Łukasz Krasucki
religia
23 mgr Bożena Cichecka j. polski
25 mgr Ewa Jaszczuk fizyka
26 mgr Małgorzata Kosiorek biologia, chemia
27 mgr Teresa Księżopolska historia
28 mgr Tatiana Kuncewicz-Dębska j. angielski
29 mgr Danuta Kwiatkowska WOS, historia
30 mgr Renata Mirońska j. polski
31 mgr Marzena Ornowska j. polski
32 mgr Bożena Perka informatyka
33 mgr Agnieszka Sieńczewska wychowanie fizyczne
34 mgr Renata Stańczuk muzyka, plastyka, BRD
35 mgr Małgorzata Strzalińska j. rosyjski, muzyka, plastyka
36 mgr Grażyna Szacsznajder wicedyrektor szkoły-matematyka
37 mgr Wioleta Szandecka j.niemiecki, świetlica-wychowawca
38 mgr Katarzyna Wernio psycholog
39 mgr Kazimierz Zięcina wychowanie fizyczne
40 mgr Anna Zalewska j. polski, j.angielski
41 mgr Michał Pływacz matematyka

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

KADRA PEDAGOGICZNA

W szkole w Mokobodach większość nauczycieli pracujących w latach 60-tych miała wykształcenie średnie pedagogiczne lub średnie, niewielka grupa nauczycieli miała ukończone Studium Nauczycielskie.

Sytuacja poprawiła się kiedy w 1969 r. zaczęła funkcjonować WSR-P w Siedlcach, kształcąca nauczycieli. Z biegiem lat zaczęło przybywać w szkole nauczycieli z wykształceniem wyższym, spadała zaś liczba nauczycieli z wykształceniem średnim i SN.

Od nauczyciela zależy powodzenie w pracy, stając się wzorem lub antywzorem dla ucznia. Pożądanym wzorem staje się wtedy, gdy nie uważając się za nauczyciela doskonałego stale pracuje nad sobą.

Obecnie w szkole zatrudnionych jest 40 nauczycieli, wśród których 95% posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele mimo osiągnięcia wysokiego stopnia awansu zawodowego starają się ciągle pogłębiać wiedzę, kończąc studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz inne formy doskonalenia.Szkoła posiada gabinet logopedyczny i zatrudnia logopedę prowadzącego ćwiczenia prawidłowej wymowy z uczniami mającymi w tym zakresie trudności oraz psychologa. Prowadzona jest także gimnastyka korekcyjna w dwóch w pełni urządzonych salkach. Ponadto  w szkole funkcjonuje świetlica, biblioteka, stołówka i sklepik uczniowski.

Obok wykształcenia bardzo ważny jest staż pracy, doświadczenie. Nauczyciele z większym stażem pedagogicznym chętnie udzielają wskazówek i rad nauczycielom młodszym, dla których pierwsze lata pracy nie są łatwe. Młody nauczyciel rozpoczynający pracę zawsze ma przydzielonego opiekuna, pomocnego w pokonywaniu pierwszych trudności w nauczycielskiej karierze.

Wartość szkolnictwa w dużym stopniu zależy od kierownictwa. Dlatego ogromną funkcję pełni dyrektor placówki. Od niego zależy całokształt szkoły, organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego. W latach 1961 - 2001 w szkole w Mokobodach funkcję dyrektora pełniło 9 osób. Najdłużej funkcję tę pełniła dyrektor Teresa Dębska, która obecnie jest już na emeryturze a funkcję jej przejął mgr Włodzimierz Drabarek. Nazwiska Dyrektorów szkoły od 1961 r. do chwili obecnej przedstawia tabela uwzględniając wykształcenie i okres pełnienia funkcji.

Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji wykształcenie
Klemens Sawulski 1958/1965 średnie
Kazimierz Horabik 1965/1972 średnie pedagogiczne
Kazimierz Adamiak 1972/1977 SN
Zygmunt Czarnuch 1977/1979 wyższe magisterskie
Edward Kroll 1979/1982 wyższe magisterskie
Witold Buzuk 1982/1984 wyższe magisterskie
Teresa Dębska 1984/1999 SN
Włodzimierz Drabarek 1999/2014 wyższe magisterskie
Danuta Piwowarska
2014/ wyższe magisterskie


W chwili obecnej dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokobodach jest

mgr Danuta Piwowarska a zastępcą mgr Izabela Chojecka.

strona główna◄