RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Szkolny Zespół Taneczny „Retro”

SP Mokobody 

„Talent artystyczny to jest Boży dar i kto odkrywa go w sobie, odkrywa zarazem pewną powinność: wie, że nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu w domu i w rodzinie, społeczeństwu, a nawet całej ludzkości…”

Jan Paweł II

Zespół Taneczny „Retro” od 2000 roku działa przy świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach jako forma zajęć pozalekcyjnych.

Rokrocznie na lekcje taneczne uczęszcza ok. 50 dzieci z tej szkoły w 3 grupach wiekowych.

 

Na zajęciach dzieci rozwijają swoje zdolności i zainteresowania artystyczne, poznają i doskonalą różne techniki i formy tańca nowoczesnego. Uczestnictwo w tego rodzaju kole zainteresowań, to dla nich nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks i równocześnie aktywna forma spędzenia wolnego czasu.

Zespół opracowuje repertuar taneczny na różne uroczystości szkolne i środowiskowe.

Szkolny Zespół Taneczny „Retro” bierze udział, a tym samym reprezentuje Szkołę i miejscowość Mokobody w przeglądach, konkursach i turniejach tanecznych oraz sportowych zawodach „cheerleaders” o zasięgu wojewódzkim, regionalnym i powiatowym.

Tancerze SZT „Retro” odnoszą znaczące sukcesy, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia - są laureatami przeglądów i konkursów tanecznych w Siedlcach, Łosicach, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Mrozach, Borkach Wyrkach i Chodowie.

W sumie - zespół „Retro” ma na swoim koncie:

37 – I miejsc,

23 – II miejsc, 9 – III miejsc oraz 5 – wyróżnień zdobytych w przeglądach, konkursach i turniejach tanecznych o zasięgu wojewódzkim, regionalnym i powiatowym.

 

Uczestnictwo i sukcesy uczniów w przeglądach regionalnych i wojewódzkich przyczyniają się tym samym do promowania szkoły w środowisku lokalnym i w regionie.

Ich widowiskowe występy są ozdobą wielu uroczystości, także poza granicami naszego kraju. Pod koniec czerwca 2012 roku zespół „Retro” reprezentował Powiat Siedlecki, Gminę Mokobody i Szkołę Podstawową podczas obchodów Święta Miasta Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji.

Można więc śmiało powiedzieć, że zespół „Retro” to dziecięcy ambasador kultury Powiatu Siedleckiego i Gminy Mokobody.

Instruktorem i choreografem wszystkich prezentacji tanecznych zespołu „Retro” jest p. Paweł Pasztor.

  

Szkolny Zespół Taneczny „Retro” działa w oparciu o autorski program zajęć taneczno – artystycznych.

Cele  ogólne realizowane na zajęciach tanecznych:

 • umożliwienie uczniom  rozwoju zdolności artystycznych
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań muzyką i tańcem
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości  estetycznej
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • przygotowanie do występów artystycznych, scenicznych
 • promocja zajęć ruchowych, rekreacji i czynnego wypoczynku przy muzyce
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju uczniów

Zadania szczegółowe :

 1. wyrabianie poczucia rytmu (elementy rytmiki),  poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe przy muzyce
 2. rozwijanie wyobraźni scenicznej, orientacji przestrzennej i koordynacji ciała
 3. ćwiczenie koncentracji i pamięci ruchowej
 4. utrzymanie równego tempa w ćwiczeniach (synchronizacja ruchu)
 5. ćwiczenia ogólnorozwojowe -  rozgrzewające, rozciągające i odprężające przy muzyce (poznanie własnego ciała i jego możliwości)
 6. rozćwiczenie grupy - praca nad prawidłową postawą i sylwetką ciała, jego elastycznością i sprawnością fizyczną
 7. zapoznanie z historią i teorią tańca oraz z jego współczesnymi formami
 8. nauka podstaw techniki tańca klasycznego i tańca jazzowego (m.in. pozycje rąk i nóg, obroty, chasse)
 9. poznawanie kroków tanecznych, charakterystycznych dla różnych stylów tańca nowoczesnego, m.in. disco, hip-hop i show dance
 10. ćwiczenie i doskonalenie poznanych kombinacji, łączenie ich w układy choreograficzne
 11. opracowanie układów tanecznych z wykorzystaniem w/w technik i stylów oraz według sportowego regulaminu „cheerleaders”
 12. projektowanie i dobór podkładu muzycznego, kostiumów i charakteryzacji wyglądu scenicznego
 13. pozyskiwanie środków finansowych i pomocy na rzecz SZT
 14. tworzenie i aktualizowanie gazetki ściennej o SZT, zamieszczanie nowych informacji na szkolnej stronie internetowej
 15. projektowanie i wykonanie dyplomów za udział i aktywną pracę w SZT

Aspekty wychowawcze :

 • kształtowanie postawy bezinteresowności
 • kształtowanie cech charakteru tj. : obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność, dyscyplina
 • umiejętność współdziałania w grupie i dążeniu do wspólnego celu
 • integracja grupy, tworzenie miłej i koleżeńskiej atmosfery na zajęciach
 • ponoszenie współodpowiedzialności za osiągnięcia zespołu
 • dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd
 • pożyteczne spędzanie czasu wolnego
 • przygotowanie do udziału w przeglądach, konkursach artystycznych
 • reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym i ponadlokalnym

 

O TAŃCU KILKA REFLEKSJI…

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, iż młodzież będzie stawała się lepsza lub gorsza w zależności od tego, jak potrafimy zorganizować jej działalność w środowisku. Współczesne życie w rodzinie, miejscu zamieszkania nie do końca w pełni zaspokaja różnorodnych potrzeb psychicznych i społecznych, nie zawsze w dostatecznym stopniu rozwija zainteresowania, wyobraźnię i uczucia. Młody człowiek mimo woli szuka terenu, na którym wyrazić może swoją inicjatywę, kształtować istniejące lub rozwijane zainteresowania, miejsca, w którym mógłby wyrażać samego siebie, realizować marzenia, zaspokajać swoje potrzeby i dojrzewać do zadań przyszłych. To wszystko można odnaleźć w TAŃCU…

To bardzo budujące, że ostatnimi czasy taniec stał się bardzo popularny, a dzieci „garną się” do grup tanecznych… Tylko oby nie zabrakło im cierpliwości, zapału, dyscypliny i wytrwałości… Sukcesem ważniejszym niż trofea są wychowankowie, wyrobienie w nich szacunku do pracy twórczej.

Jako wieloletni instruktor tańca często powtarzam swoim uczniom, że praca nad sobą jest ważniejsza od efektu końcowego, a ich wieloletnie uczestnictwo i włożony wysiłek na zajęciach przynosi efekty w postaci nie tylko zdobytych nagród i dyplomów, ale co ważniejsze - radości i uśmiechu na twarzach ich rodziców i publiczności.

Cieszę się, że taniec staje się ich pasją życia…

Paweł Pasztor

 

  

 

 

Ważniejsze osiągnięcia Szkolnego Zespołu Tanecznego RETRO SP Mokobody

 

W latach 2004 – 2006

 • I miejsce w II Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” w kat. szkół podstawowych (zawody na szczeblu regionalnym), 23.02.2004  Siedlce
 • I miejsce w I Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. formacje hip-hop, 6.12.2004 Wiśniew
 • I miejsce w I Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. duety hip-hop, 6.12.2004 Wiśniew
 • II miejsce w I Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. duety hip-hop, 6.12.2004 Wiśniew
 • I miejsce w III Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” w kat. szkół podstawowych, 8.02.2005 Siedlce
 • I miejsce w VI Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje hip–hop, 22.04.2005 Borki Wyrki
 • I miejsce w II Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. formacje hip-hop, 6.12.2005 Wiśniew
 • II miejsce w II Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. miniformacje hip-hop, 6.12.2005 Wiśniew
 • I miejsce w II Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. duety hip-hop, 6.12.2005 Wiśniew
 • II miejsce w II Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. duety hip-hop, 6.12.2005 Wiśniew
 • III miejsce w II Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. duety hip-hop, 6.12.2005 Wiśniew
 • I miejsce w II Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. solo hip-hop, 6.12.2005 Wiśniew
 • II miejsce w II Międzygminnym Turnieju Tańca Dyskotekowego w kat. solo hip-hop, 6.12.2005 Wiśniew
 • II miejsce w IV Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” w kat. szkół podstawowych, 15.02.2006 Siedlce
 • I miejsce w III Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. formacje hip-hop juniorzy, 25.03.2006  Łosice
 • Udział w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje hip-hop, 22-23.04.2006 Warszawa
 • II miejsce w VII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje disco i hip–hop, 28.04.2006 Borki Wyrki

W roku 2007 –

 • I miejsce w IV Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. formacje hip-hop juniorzy, 17.02.2007  Łosice
 • I miejsce w IV Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety hip-hop juniorzy, 17.02.2007  Łosice
 • III miejsce w IV Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety hip-hop juniorzy, 17.02.2007  Łosice
 • II miejsce w IV Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. miniformacje hip-hop juniorzy, 17.02.2007  Łosice
 • I miejsce w IV Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety show dance dzieci, 17.02.2007  Łosice
 • V miejsce w V Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” w kat. szkół podstawowych, 21.02.2007 Siedlce
 • IV miejsce w Otwartych Mazowieckich Mistrzostwach Cheerleaders w kat. zespoły zrzeszone w PSCh szkoły podstawowe, 21.04.2007 Garwolin
 • II miejsce w VIII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje disco show dzieci, 27.04.2007 Borki Wyrki
 • Wyróżnienie w VIII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. duety dance show dzieci (Kalicka Ewelina – Dmowski Kacper), 27.04.2007 Borki Wyrki

W roku 2008 –

 • I miejsce w V Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. formacje show dance dzieci, 5.04.2008  Łosice
 • I miejsce w V Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety show dance dzieci, 5.04.2008 Łosice
 • III miejsce w V Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. formacje disco dance juniorzy/młodzicy, 5.04.2008 Łosice
 • III miejsce w V Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety disco dance dzieci, 5.04.2008 Łosice
 • IV miejsce w V Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. miniformacje disco dance dzieci/juniorzy/młodzicy, 5.04.2008 Łosice
 • III miejsce w Otwartych Mazowieckich Mistrzostwach Cheerleaders Zespołów Szkolnych o Puchar Starosty Powiatu Garwolińskiego w kat. szkoły podstawowe zespoły niezrzeszone, 20.04.2008 Garwolin
 • I miejsce w IX Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje disco show dzieci starsze (gr.I – za układ pt. „Uśmiechnij się”), 25.04.2008 Borki Wyrki
 • I miejsce w IX Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje disco show dzieci młodsze (gr.II – za układ pt. „Jedziemy na disco party”), 25.04.2008 Borki Wyrki
 • I miejsce w IX Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje taniec nowoczesny dzieci  (gr.III – za układ pt. „Spokojnie – STOP AGRESJI”), 25.04.2008 Borki Wyrki
 • II miejsce w IX Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. miniformacje disco dance dzieci (gr.II), 25.04.2008 Borki Wyrki
 • Wyróżnienie w IX Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. duety dance show dzieci (Soszyńska Daria – Popowski Paweł za układ pt. „Kocie psoty”), 25.04.2008 Borki Wyrki
 • Wyróżnienie i I nagroda rzeczowa w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w kat.  Szkoły podstawowe, klasy 1–3 – za układ pt. „Spokojnie – STOP AGRESJI”, 18.10.2008 Mińsk Mazowiecki
 • Wyróżnienie i I nagroda rzeczowa w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w kat. Gimnazja – za układ pt. „Uśmiechnij się”, 18.10.2008 Mińsk Mazowiecki
 • VII miejsce w II Otwartym Turnieju Andrzejkowym Zespołów Cheerleaders o Puchar Burmistrza Łochowa i Starosty Powiatu Węgrowskiego, 30.11.2008 Łochów

W roku 2009 –

 • V miejsce w VII Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” w kat. szkół podstawowych, 25.03.2009 Siedlce
 • VII miejsce w Otwartym Mazowieckim Turnieju Cheerleaders Zespołów Szkolnych o Puchar Starosty Powiatu Garwolińskiego w kat. szkoły podstawowe kl. IV – VI, 19.04.2009 Garwolin
 • I miejsce w VI Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. formacje show dance dzieci ( za układ pt. „Zaczarowana pozytywka”), 25.04.2009  Łosice
 • I miejsce w VI Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety hip hop juniorzy ( Dominika Dmowska/Katarzyna Kosiorek ), 25.04.2009 Łosice
 • I miejsce w VI Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety show dance dzieci (Soszyńska Daria – Popowski Paweł za układ pt. „Zakochany klaun”), 25.04.2009 Łosice
 • II miejsce w VI Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety hip hop dzieci (Paulina Piwowarska/Dominik Krupa), 25.04.2009 Łosice
 • III miejsce w VI Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. formacje hip hop dzieci ( za układ pt. „Spokojnie – STOP AGRESJI”), 25.04.2009  Łosice
 • IV miejsce w VI Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. solo disco dance dzieci (Paulina Piwowarska), 25.04.2009 Łosice
 • V miejsce w VI Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety disco dance juniorzy (Daria Postek/Dominika Popowska), 25.04.2009 Łosice
 • V miejsce w VI Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. miniformacje disco dance juniorzy, 25.04.2009 Łosice
 • VI miejsce w VI Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. formacje hip hop juniorzy (za układ pt. „Mamy siebie – bawmy się…”), 25.04.2009  Łosice
 • I miejsce w X Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje disco show szkoły podstawowe (Retro I– za układ pt. „Podnieście w górę ręce”), 29.04.2009 Borki Wyrki
 • I miejsce w X Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje hip hop szkoły podstawowe (Retro II– za układ pt. „Mamy siebie – bawmy się…”), 29.04.2009 Borki Wyrki
 • I miejsce w X Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje show dance szkoły podstawowe(Retro III– za układ pt. „Zaczarowana pozytywka”), 29.04.2009 Borki Wyrki
 • Wyróżnienie w X Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych dla duetu dance show szkoły podstawowe (Soszyńska Daria / Popowski Paweł za układ pt. „Zakochany klaun”), 29.04.2009 Borki Wyrki
 • Wyróżnienie w X Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych dla duetu hip hop szkoły podstawowe (Dominika Dmowska/Katarzyna Kosiorek za układ pt. „Kolorowy hip hop”), 29.04.2009 Borki Wyrki
 • Nagroda pieniężna Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszych zespołów w X Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych – Borki Wyrki 2009 (SZT „Retro” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach)
 • I miejsce w II Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w kat.  szkoły podstawowe, klasy I – III za układ pt. „Zaczarowana pozytywka”, 17.10.2009 Mińsk Mazowiecki
 • I miejsce w II Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w kat. szkoły podstawowe, klasy IV – VI za układ pt. „Mamy siebie – bawmy się!!!”, 17.10.2009 Mińsk Mazowiecki
 • I miejsce w II Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w kat.  zespoły cheerleaders szkoły podstawowe, 17.10.2009 Mińsk Mazowiecki

W roku 2010–

 • VIII miejsce w VIII Otwartym Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” w kat. szkół podstawowych, 03.03.2010 Siedlce
 • I miejsce w XI Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje disco show szkoły podstawowe (Retro II– za układ pt. „Lepszy model – czyli jak wychować sobie męża”), 23.04.2010 Borki Wyrki
 • II miejsce w XI Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje disco dance szkoły podstawowe (Retro I– za układ pt. „Szalone disco”), 23.04.2010 Borki Wyrki
 • II miejsce w XI Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. solo/duety szkoły podstawowe ( Daria Soszyńska – za układ solo show dance pt.„Modlitwa”), 23.04.2010 Borki Wyrki
 • III miejsce w XI Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. solo/duety szkoły podstawowe (Paulina Piwowarska - za układ disco dance pt. „Let’s dance”), 23.04.2010 Borki Wyrki
 • II miejsce ( 2 / 17 formacji) w VII Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. formacje show dance juniorzy      ( za układ pt. „Lepszy model – czyli jak wychować sobie męża”), 08.05.2010  Łosice
 • II miejsce w VII Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. duety disco dance juniorzy ( Paulina Piwowarska/Agata Przesmycka ), 08.05.2010 Łosice
 • IV miejsce w VII Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w kat. formacje disco dance juniorzy ( za układ pt. „Szalone disco”), 08.05.2010  Łosice
 • I miejsce w III Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w kat.  zespoły cheerleaders szkoły podstawowe, 21.11.2010 Mińsk Mazowiecki
 • II miejsce w III Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w kat.  szkoły podstawowe, klasy IV – VI za układ pt. „Lepszy model – czyli jak wychować sobie męża”, 21.11.2010 Mińsk Mazowiecki

W roku 2011–

 • VI miejsce w IX Otwartym Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” w kat. szkół podstawowych, 23.03.2011 Siedlce
 • I miejsce w XII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. cheerleaders szkoły podstawowe (Retro I– za układ pt. „Po co myśmy tu przyszli?”), 29.04.2011 Borki Wyrki
 • II miejsce w XII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje disco show szkoły podstawowe (Retro III– za układ pt. „Być na scenie to nasze małe marzenie”), 29.04.2011 Borki Wyrki
 • II miejsce w XII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. solo i duety szkoły podstawowe ( Daria Soszyńska – za układ solo show dance pt. „Dwa światy”), 29.04.2011 Borki Wyrki
 • I miejsce w I Festiwalu Kultury Chodów 2011 w kat. show dance szkoły podstawowe (Retro II - za układ pt. „Lepszy model – czyli jak wychować sobie męża”), 09.05.2011 Chodów
 • II miejsce w I Festiwalu Kultury Chodów 2011 w kat. show dance szkoły podstawowe (Retro III - za układ pt. „Być na scenie to nasze małe marzenie”), 09.05.2011 Chodów
 • III miejsce w I Festiwalu Kultury Chodów 2011 w kat. taniec nowoczesny szkoły podstawowe (Retro I - za układ pt. „Po co myśmy tu przyszli?”), 09.05.2011 Chodów
 • I miejsce w V Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „KULTUROMANIAK 2011” w kat. taniec szkoły podstawowe (Retro I gr. cheerleaders - za układ pt. „Po co myśmy tu przyszli?”), 11.05.2011 Mrozy
 • Wyróżnienie w V Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „KULTUROMANIAK 2011” w kat. taniec szkoły podstawowe (Retro II - za układ pt. „Lepszy model – czyli jak wychować sobie męża”), 11.05.2011 Mrozy
 • I miejsce w IV Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w kat.  zespoły cheerleaders szkoły podstawowe i gimnazjalne, 19.11.2011 Mińsk Mazowiecki

W roku 2012–

 • II miejsce (2 / 14 zespołów)  w X Otwartym Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” w kat. szkół podstawowych, 19.03.2012 Siedlce
 • I miejsce w XIII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. formacje show dance szkoły podstawowe dzieci młodsze (Retro III– za układ pt. „Historia słodka jak miód”), 27-28.04.2012 Borki Wyrki
 • II miejsce w XIII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. cheerleaders szkoły podstawowe – gimnazja i ośrodki kultury (Retro I– za układ pt. „Tyle wdzięku w dzwonka dźwięku”), 27-28.04.2012 Borki Wyrki
 • II miejsce w XIII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. taniec nowoczesny szkoły podstawowe – gimnazja i ośrodki kultury (Retro I– za układ pt. „Taneczne gangi”), 27-28.04.2012 Borki Wyrki
 • II miejsce w XIII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w kat. show dance szkoły podstawowe – gimnazja i ośrodki kultury  ( Retro II – za układ pt. „Taneczne menu”), 27-28.04.2012 Borki Wyrki
 • I miejsce (1 / 38 prezentacji) w VI Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „KULTUROMANIAK 2012” w kat. taniec szkoły podstawowe (Retro III - za układ pt. „Historia słodka jak miód”), 09.05.2012 Mrozy
 • I miejsce (1 / 30 prezentacji) w II Festiwalu Kultury Chodów 2012 w kat. taniec szkoły podstawowe (Retro III - za układ pt. „Historia słodka jak miód”), 30.05.2012 Chodów
 • III miejsce w II Festiwalu Kultury Chodów 2012 w kat. taniec szkoły podstawowe (Retro II - za układ pt. „Taneczne menu”), 30.05.2012 Chodów
 • Wyjazd zagraniczny SZT „Retro” gr. I i gr. II na zaproszenie Urzędu Miasta Czerniachowsk w Obwodzie Kaliningradzkim (Federacja Rosyjska) – organizator: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 29.06.2012 – 01.07. 2012


Wybrane publikacje w formie autorskich prezentacji choreograficznych:

 

ü  „Uśmiechnij się”(r.szk. 2007/2008)

ü  „Jedziemy na disco party” (r.szk. 2007/2008)

ü  „Spokojnie – STOP AGRESJI” (r.szk. 2007/2008)

ü  „Kocie psoty” (r.szk. 2007/2008)

ü  „Zaczarowana pozytywka” (r.szk. 2008/2009)

ü  „Mamy siebie – bawmy się…” (r.szk. 2008/2009)

ü  „Podnieście w górę ręce” (r.szk. 2008/2009)

ü  „Zakochany klaun” (r.szk. 2008/2009)

ü  „Lepszy model – czyli jak wychować sobie męża” (r.szk. 2009/2010)

ü  „Szalone disco” (r.szk. 2009/2010)

ü  .„Modlitwa” (r.szk. 2009/2010)

ü  „Wyginajmy się – to takie proste” (r.szk. 2009/2010)

ü  „Po co myśmy tu przyszli?” (r.szk. 2010/2011)

ü  „Być na scenie to nasze małe marzenie” (r.szk. 2010/2011)

ü  „Dwa światy” (r.szk. 2010/2011)

ü  „Historia słodka jak miód” (r.szk. 2011/2012)

ü  „Tyle wdzięku w dzwonka dźwięku” (r.szk. 2011/2012)

ü  „Taneczne menu” (r.szk. 2011/2012)

 

 


 

PLAN ZAJĘĆ

 

ZAJĘCIA TANECZNE 2012/2013

Szkolny Zespół Taneczny „RETRO ” SP Mokobody

GR. I - WTOREK godz.13.30 – 14.30 dzieci z klas IV - VI

GR. II - ŚRODA godz.13.30 – 14.30 dzieci z klas I - III

Gry i zabawy muzyczno – ruchowe

dla świetliczaków oczekujących na autobus

Wtorek, Środa godz. 14.30 – 15.00

Opiekun: Paweł Pasztor

 

 


 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ TANECZNYCH

 

SZKOLNY ZESPÓŁ TANECZNY „RETRO” SP MOKOBODY

zaprasza na zajęcia w różnych grupach wiekowych:

 

Taniec Nowoczesny Dzieci kl. I - III

Zajęcia ogólnorozwojowe z muzyką współczesną skierowane do dzieci w wieku 7-9 lat. Na zajęciach dzieci poznają własne ciało i umuzykalniają się, uczą się powtarzania i zapamiętywania krótkich choreografii tanecznych. Zabawy muzyczno-ruchowe, którymi przeplatane są zajęcia integrują dzieci, dają "wytchnienie" koncentracji a przy okazji rozwijają poczucie rytmu, uczą cierpliwości i dokładności.

Taniec Nowoczesny Dzieci kl. IV - VI

Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Łączą w sobie różne formy tańca nowoczesnego. Zajęcia te pozwalają poprawić kondycję jak i koordynację ruchową, a przy tym dają wiele radości tańczącym.

Zajęcia przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą występować w nowoczesnych choreografiach do najnowszych przebojów muzycznych.

 


 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA SALI BALETOWEJ SP MOKOBODY

Prowadzący: Paweł Pasztor – dyplomowany instruktor tańca współczesnego

 

 

Formalności:

- zapoznanie się z regulaminem tancerza i wypełnienie deklaracji członka zespołu

Zajęcia będą odbywały się wg harmonogramu zajęć SZT„Retro”

Jak się ubrać na zajęcia???

Na zajęcia należy ubierać się przede wszystkim wygodnie. Najlepiej w strój sportowy lub taki, aby nie krępował ruchów. Obuwie może być taneczne lub sportowe. Prosimy o nie zakładanie butów z czarną gumową podeszwą, która rysuje parkiet.

Najlepsi tancerze drogą castingu lub awansu mają możliwość reprezentowania SZT „Retro” SP Mokobody w wojewódzkich, regionalnych i powiatowych przeglądach, turniejach i zawodach tanecznych oraz uczestniczyć w pokazach artystycznych.

Rodzicu! Zapisz swoje dziecko do SZT „Retro” już dziś! Na Twoją pociechę czekają wspaniałe układy taneczne, moc uśmiechu, radości i dobrej zabawy. Na zajęciach dzieci będą poznawać różne style taneczne, uczyć się rytmiki, a także cierpliwości i dokładności, a co najważniejsze rozwijać swoje artystyczne talenty i pasje.

 


strona główna◄