RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

EPIDEMIA...

Zagrożenia wynikające z małej kontroli lub jej braku przez rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży korzystających z komputera-Internetu

Od wielu już lat, komputery i łatwy dostęp do Internetu odgrywa ważną rolę w pracy, szkole, w życiu wszystkich domowników, a w szczególności dzieci i młodzieży. Światowa sieć komputerowa daje nieograniczone możliwości zdobywania informacji, komunikacji z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych, zamawiana i kupowania wszelkich usług – staje się ogromną wygodą, oszczędnością czasu i pieniędzy. Pewne jest zatem, że Internet przynosi nam sporo korzyści …

Internet to również zagrożenia (psychiczne, fizyczne, społeczne, moralne, intelektualne), a w rękach dzieci, które nie mają jeszcze odpowiedniej wiedzy na temat pokus, zagrożeń, ich przewidywania i radzenia sobie z nimi- staje się ogromnym problemem.

Zagrożenia

1. Korzystanie przez dzieci z gier komputerowych pełnych przemocy, brutalnych scen, zabijania ludzi i zwierząt, powoduje nieodwracalne zmiany w rozwoju osobowości dzieci. Wywołują poczucie przygnębienia, rozdrażnienie, dziecko staje się niewrażliwie, nieczułe, wzrasta poziom agresji i maleje poczucie winy podczas agresywnych zachowań, wykazuje brak poczucia krzywdy. Dziecko dąży do celu poprzez brutalne postawy, niekontrolowaną agresję, wykazuje podniesienie gotowości do stosowania przemocy, aprobuje przemoc, przenosi ją na własne podwórko, klasę i życie. Niepożądane wzorce z gier komputerowych kumulują się w psychice dziecka wywołując ogromne zmiany i trwały w niej ślad.

2. Uzależnienie od komputera -Internetu zaciera granicę między rzeczywistością, prawdą realną a wirtualną tj. na ekranie monitora.

3.Uzależnieni od Internetu utrzymują relacje z innymi ludźmi tylko poprzez sieć, nie szukają związków z innymi ludźmi - szybko zastępuje je urządzenie, zaczynają mieć do niego stosunek emocjonalny.

- nie potrafią już normalnie komunikować się z innymi ludźmi, nie wychodzą z domu, jedzą przy klawiaturze, nie interesuje ich inna rozrywka, sport, zabawa, spotkania z rówieśnikami, zaniedbują obowiązki szkolne i domowe, są z dala od prawdziwego zewnętrznego świata.

4. Internetowe rozmowy, m.in. popularne czaty cieszą się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży gdyż łatwo w nich zachować anonimowość, bez trudu podszyć się za kogoś kim się nie jest, w związku z tym można tu ukryć swoje wady i kompleksy.

- wirtualna komunikacja stwarza więc jeszcze większe bariery i blokady w kontaktach z drugim człowiekiem w „realu” (realizm, realnie, w rzeczywisty sposób)

- rozmowa internetowa jest uboga, niepełna, pozbawiona bezpośredniego kontaktu z rozmówcą, mimiki twarzy, intonacji głosu, mowy ciała (gestykulacja, spojrzenia)

- długie korzystanie z sieci u niektórych osób zwiększa ryzyko depresji, gdy kontakty z rówieśnikami są nieustannie ograniczone do tej metody

 

Dlatego z kontrolą rodziców i opiekunów należy zadbać o dobre, regularne odżywianie się, o higienę pracy przy komputerze, zapewnić bezpieczne warunki pracy, właściwy sprzęt, oświetlenie, uczyć prawidłowej postawy podczas pracy na komputerze, uczyć relaksu i zmuszać do robienia przerw rekreacyjnych podczas pracy. Kontrolować jakie treści są przedmiotem zainteresowania dzieci, jak się zachowują przy komputerze, pytać i rozmawiać, zwracając uwagę co robi dziecko, i jakie zachowuje proporcje (czy tylko: gra, czatuje-rozmawia, czyta, rysuje, liczy, słucha muzyki, ogląda filmy).

5. Pojawiają się problemy zdrowotne:

- nadwyrężanie mięśni nadgarstka, drętwienie palców rąk, naprężony, sztywny kark, bóle dolnych części kręgosłupa, wykrzywianie kręgosłupa nadwyręża naturalne więzadła kręgów, puchnięcie nóg

- oczy: niewłaściwe oświetlenie i długie przebywanie powoduje męczenie się wzroku, wady wzroku, bóle głowy i ogólne zmęczenie organizmu, może spowodować padaczkę

6. Dochodzi do zmiany dotychczasowych zamiłowań, hobby i zainteresowań.

7. Nie ma czasu na racjonalne odżywianie, wręcz dochodzi do zapominania o posiłkach.

8. Pojawiają się zagrożenia popadnięcia w nałogi towarzyszące:

- aby wspomóc wyczerpany organizm, sięga się po szkodliwe napoje i środki pobudzające

9. Przestępczość komputerowa, anonimowość i brak hamulców przy komputerze i w sieci często powodują zachowania nieetyczne np. :

- zdarza się, że grzeczna i dobra uczennica rozmawiająca z kimś poprzez sieć używa okropnych wulgaryzmów, których nigdy w innych okolicznościach by ich nie użyła…

- publiczne wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, obrażanie, publikacja zdjęć kolegów i koleżanek np. przebierających się w szatniach ze szkalującym opisem, namawianie do samookaleczeń, samobójstw, w Internecie innych osób (stalking), również osób publicznych (karalne)

- na czatach internetowych tworzy się swoisty slogan, ubogie słownictwo poparte wulgaryzmami, dochodzi do utraty nabytej właściwej kultury osobistej wyniesionej z domu i szkoły

10. Przeglądając niektóre, nieznane witryny internetowe jesteśmy nieświadomie narażeni na ataki hakerów, którzy zbierają informacje nt. danych osobowych, zainteresowań, posiadanym sprzęcie, instalowanych programach, wykorzystują błędy w kodach oprogramowania dostając się do naszych zasobów komputera (dysków) w celu przejęcia kontroli nad komputerem ofiary.

11. Podczas realizacji operacji finansowych narażeni jesteśmy na przechwycenie numeru naszej karty kredytowej przez niepowołaną osobę i utratę środków pieniężnych.

12. Podawanie w Internecie jakichkolwiek danych, wypełniania różnego rodzaju formularzy gdzie zmuszeni jesteśmy do podawania informacji o sobie, może powodować wykorzystanie ich przeciwko nam.

13. Możliwość zainfekowania przez włamywaczy komputera programem wirusowym „trojan” przez zainstalowanie go za pośrednictwem naszej poczty e-mail w celu przechwycenia informacji i haseł.

14. Internet jest doskonałym narzędziem do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, w tym dla przestępców oraz różnego rodzaju dewiantów np. pedofilów.

- „oswajają" swoje ofiary podając się za rówieśników nastolatków i namawiają do kontaktów bezpośrednich, które wielokrotnie kończą się fizycznym i psychicznym okaleczeniem, porwaniem, utratą życia.

15. Zagrożenie sektami:

– ułatwiony sposób internetowej komunikacji podczas nawiązywania kontaktów, daje ogromne możliwości pozyskiwanie młodych, łatwowiernych i o słabej psychice osób, przez osoby reprezentujące różnego rodzaju sekty religijne, przekonując do swojej ideologii - oddawanie cennych rzeczy, ucieczki z domu, porwania

16. Zagrożenie moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży wzrasta, gdy bez zabezpieczeń programami nieodpowiednich stron w domowym komputerze, łatwy staje się dostęp do pornografii i jej rozpowszechniania (karalne).

- na wiele sposobów próbuje się uchronić dzieci przed destrukcyjnym skutkiem stron o treści erotycznej czy pornograficznej, jednak najskuteczniejszą metodą pozostanie zawsze dobry kontakt z dziećmi rodziców i opiekunów, którzy kształtują zdrowe i właściwe podejście do tej delikatnej sfery życia

17. Zagrożenie młodzieży ułatwionym zakupem w sieci i rozpowszechnianiem środków psychoaktywnych, „dopalaczy”, narkotyków, ich propagowanie oraz wskazywanie miejsc gdzie można się w nie zaopatrzyć(karalne), czy propozycje współpracy w przestępczej działalności.

18. Oszustwa finansowe np.:

-tymczasowe „portale handlowe” zakładane przez oszusta, oferującego zakup towarów, których nigdy nie dostarczy do klienta, wyłudzając w ten sposób pieniądze

19. Pojawiają się problemem natury moralnej ponieważ jest łatwy dostęp do innych nielegalnych treści i ogłoszeń np.:

- oferty sprzedaży pirackiego oprogramowania komputerowego oraz nagrań audio i video,

- oferty sprzedaży przedmiotów pochodzących z kradzieży lub przemytu (nagminne są oferty sprzedaży sprzętu elektronicznego np. telefonów komórkowych, radioodtwarzaczy samochodowych, podzespołów komputerowych)

20. Zagrożeniem intelektualnym staje się „szok informacyjny”.

-trzeba podkreślić, że w Internecie są najczęściej informacje a mało wiedzy, która jest fundamentem rozwoju intelektualnego. Bardzo często więc dzieci i młodzież mylą informacje z wiedzą, przez co wiedza ich jest nieusystematyzowana i niestała.

- „gdy napływ informacji jest zbyt szybki, mózg traci zdolność racjonalnej selekcji wiadomości na sensowne i nic nie warte” - to się nazywa „szok informacyjny”.

Tylko racjonalna, świadoma i stanowcza oraz odpowiedzialna i systematyczna postawa rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży, może je uchronić od wymienionych zagrożeń lub je przynajmniej złagodzić.


Na podstawie omawianej z uczniami kl. IV-VI na zajęciach komputerowych w szkole tematyki w /w zagrożeń, własnych doświadczeń oraz informacji w Internecie, zebrał i opracował: Sławomir Weśniuk.

 

strona główna◄