RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

31.07.2018

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MOKOBODACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice!

Rozpoczęto rekrutację uzupełniającą do Gminnego Przedszkola w Mokobodach na rok szkolny 2018/2019

06 - 10 sierpnia 2018 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

13 – 14 sierpnia 2018 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

16 sierpnia 2018 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 sierpnia 2018- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

20 sierpnia 2018- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

O przyjęcie do Gminnego Przedszkola mogą się starać dzieci mające do tego prawo, t.j. urodzone w latach 2012 -2015.

główna strona