RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Publiczne oświadczenie o wynikach zbiórki publicznej pod hasłem

„Podaruj odrobinę serca Danielowi”

Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną- Fundacja Słoneczko, Stawnica 33A,

77- 400 Złotów. Decyzja Nr 374/2016/2474/OR

Zbiórka została przeprowadzona na podstawie zezwolenia nr 374/2016/2474/OR wydanego przez Fundacje „Słoneczko”.

Data przeprowadzenia zbiórki- 19.08.2018

Cel zbiórki- na specjalistyczne leczenie i rehabilitacje Daniela Kacprowskiego, uległego wypadkowi komunikacyjnemu.

Miejsce zbiórki- Mokobody, tereny zielone przy boisku „Orlik” w Mokobodach.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 11796 zł.(jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Formy zbiórki:

• zbiórka do puszek kwestarskich- 4 272 zł.

• zbiórka do skarbon stacjonarnych- 7 524 zł.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zbiórki i rozliczenie z Fundacją:

Barbara Soszyńska

Tatiana Kuncewicz-Dębska

Aldona Nicewicz

główna strona