RODO

Pedagog szkolny

Świetlica

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Świetlica szkolna

OPŁATA ZA OBIADY

Opłatę za obiady w szkole jak i wyżywienie w przedszkolu należy dokonywać przelewem na konto szkoły: 81 9193 0008 0004 3544 2000 0010

W tytule przelewu proszę wpisać dane :

- imię i nazwisko dziecka , klasa ,

- opłata za obiady za m-c ………

Opłatę za obiady i wyżywienie dokonuje się od 1 do 10 -tego następnego miesiąca.

Kwota przekazana na konto musi być wpłacona w terminie i zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie, zostaną wstrzymane obiady dla dziecka, co oznacza wykreślenie dziecka z obiadów.

Chorobę dziecka lub jego nieobecność należy zgłosić na dzień wcześniej do intendenta, (można telefonicznie do sekretariatu Sz.P.–6411327) do godz.8:15.

Tylko na podstawie zgłoszenia mogą być dokonane odpisy za niewykorzystane obiady.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczynającym się nowym miesiącem

główna strona

Świetlica szkolna

pracuje według  rocznego planu pracy.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji, rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Opieką świetlicową objęte są dzieci oczekujące z rana na rozpoczęcie lekcji, a po południu - dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu, na rodziców, jak również uczniowie czekający na zajęcia dodatkowe.

Do zadań świetlicy należy :

  • -organizowanie zajęć rozwijających samodzielne, logiczne myślenie
  • -organizowanie dzieciom pomocy w nauce
  • -rozwijanie indywidualnych umiejętności i zainteresowań artystycznych, zwłaszcza tanecznych,  plastyczno-dekoratorskich
  • -kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny i czystości
  • -sprawowanie opieki nad dziećmi podczas spożywania obiadów
  • -sprawowanie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi,
  • -kształtowanie nawyków pożytecznego spędzania czasu wolnego
  • -organizowanie czynnego wypoczynku w formie zabaw ruchowych , wycieczek, spacerów po  okolicy
  • -kultywowanie tradycji szkoły i świąt rodzinnych

Więcej…