RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Aktualności

2016-09-13

 

15 września o godz. 15.00 odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym

zebranie rodziców.

Zapraszamy!

główna strona

 

OPŁATA ZA OBIADY

W związku z decyzją Referatu Finansowego Urzędu Gminy Mokobody począwszy od lutego 2017 r opłatę za obiady dokonujemy „z dołu”, tj. za luty wpłacamy od 1 do 10 marca 2017 r i tak w kolejnych miesiącach, po uprzednim uzgodnieniu z p. Bednarczyk – kierownikiem świetlicy kwoty należnej po dokonaniu odliczeń.

W dalszym ciągu obowiązuje zgłaszanie nieobecności dziecka dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8.30 w pierwszym dniu nieobecności.

Opłatę za obiady za miesiąc czerwiec dokonujemy od 19 do 23 czerwca 2017r.

Opłata za m-c luty 2017r.

obiady bez odpisów - 27 zł

Płatne do 10 marca 2017 przelewem na nowy nr konta szkoły :

61 9193 0008 0004 3182 2000 0010

*

W tytule przelewu proszę wpisać dane:

-imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła

-opłata za obiady za m-c ………

*

Przykład:

Jan Kowalski kl.V Sz.P.- 60zł, Obiady listopad 2016

Zosia Kowalska kl.II Gimn. - 60zł, Obiady listopad 2016

*

Koszt obiadów za każdy miesiąc bez odliczeń będzie podawany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

*

Wpłaty przelewem należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca z góry i przedstawić pokwitowanie przelewu w szkole.

*

Zgodnie z regulaminem, odpisy za obiady mogą być naliczane po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka na stołówkę szkolną.

*

W celu dokonania właściwej i bezbłędnej wpłaty prosimy o wcześniejszy kontakt z kierownikiem świetlicy.

główna strona

 
Więcej artykułów…