INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE DLA RODZICÓW I DZIECI W SYTUACJI ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2021

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl lub www.800100100.pl/napisz.

801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, w którym specjaliści udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach, pomagają wyszukać odpowiednią formę pomocy  i informują  na temat ryzyka używania narkotyków i ,,dopalaczy”.  Telefon adresowany jest nie tylko do osób używających narkotyków i „dopalaczy”, ale także ich bliskich i rodzin. Telefon prowadzony jest przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i czynny jest codziennie w godzinach 16:00 – 21:00

Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl – w której,  można uzyskać anonimową pomoc on- line  lekarza psychiatry, psychologa i prawnika; dwa  razy w tygodniu można skorzystać z konsultacji za pośrednictwem chatu. Poradnia prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 

 

 

 POZOSTAŁE INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE DLA RODZICÓW  I  DZIECI

 • 112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej 
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25, 25 641 13 15
 • Przychodnia Zdrowia w Mokobodach, ul. Cmentarna

tel. 25 641 13 21

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Mokobody Cmentarna 2                                                                                         tel. 25 641 13 48
 • Posterunek Policji w Mokobodach

tel. 25 641 13 77

 • Komenda Miejska Policji w Siedlcach,

ul.Starowiejska 66,

tel. 997 z telefonów stacjonarnych

     112 z telefonów komórkowych

      25 643 23 60

     25 643 26 17

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim, ul Pałacowa 1

Tel. 25 631 41 21

        25 631 41 20

        25 633 08 60

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego „ARKA”, Siedlce ul. Mylna 3

Tel. 25 633 41 40,

 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego nr 2, Siedlce Czerwonego Krzyża 41

Tel. 25 633 36 36

Poradnia antynikotynowa,

               zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,

               leczenia nerwic,

               leczenia uzależnień,

               logopedyczna,

               psychologiczna,

               leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu,

               leczenia uzależnień od substancji psychoakytywnych,

 • Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna

„Powrót z U”,

uzależnienia od substancji psychoaktywnych: alkohol, narkotyki dla dzieci i ich rodzin

Siedlce, ul. Kilińskiego 40

Tel. 25 633 31 81

 • Instytut Służby Społecznej im. Hansa Christiana Kofoeda,

Siedlce, ul. Świętojańska 4

Tel. 25 643 51 07 , fax: 25 644 04 00
strona internetowa: www.kofoed.cpg.pl

Poradnia dla młodzieży z problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii Poradnia dla ofiar przemocy

Grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy

Poradnia prawna

Telefon zaufania

Punkt żywieniowy

 Noclegownie

Galeria

 • Powiększ zdjęcie ulotka z numerami telefonów dotycząca gdzie szukać pomocy w sprawie dopalaczy

  ulotka z numerami telefonów dotycząca gdzie szukać pomocy w sprawie dopalaczy